Warsztaty » Samorozwój i kompetencje społeczne

Warsztaty samorozwój i kompetencje społeczne:


Odbędą się 4 spotkania, podczas których odbędą się min. ćwiczenia integracyjne, określenie samooceny i typu osobowości, test inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, podstawy techniki własnego wizerunku, komunikacja werbalna i niewerbalna – spójność mimiki gestu i słowa, prezentacja atutów własnej osoby.

Zapewnione zostaną materiały dla uczestników (książka o autoprezentacji, materiały biurowe) oraz catering.

Warsztaty poprowadzi Justyna Borowicz.

Warsztaty będą miały na celu podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych.

Osoby rozwiną swoje kompetencje kluczowe w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez udział w warsztatach oraz spotkaniach z twórcami.

Wśród uczestników nastąpi:

  • Zwiększenie pewności siebie i wzrost umiejętności autoprezentacji.

  • Zwiększenie motywacji do samorozwoju i dalszego zdobywania wiedzy.

  • Nabycie umiejętności organizacyjnych i pracy w grupie.

  • Podniesienie osobistych aspiracji i motywacji do rozwijania twórczych umiejętności.

  • Zwiększenie umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie w sytuacjach społecznych.
     

 PROGRAM WARSZTATÓW